Jiangsu Tetra New Material Technology Co., Ltd.
Jiangsu Tetra New Material Technology Co., Ltd.

ตลาดอื่นๆของเรซินอีพ็อกซี่พิเศษ

1.เรซินอีพ็อกซี่พิเศษในตลาดอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อีพ็อกซี่ cycloaliphatic บางชนิดของเราเช่น3,4เอบีเอสและ movi Methacrylate สามารถใช้ในการผลิตโมเลกุลของเภสัชกรรมส่วนประกอบพิเศษของน้ำยาตรวจจับและหนึ่งในส่วนประกอบของฟิล์มป้องกันกระบวนการ

โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์อีพ็อกซี่ cycloaliphatic ของเรามีกลุ่มอีพ็อกซี่ปฏิกิริยา alicyclic และผลิตภัณฑ์ใหม่บางอย่างยังมีโครงสร้างพิเศษเช่นพันธบัตรคู่กลุ่มไฮดรอกซิลกลุ่มเอสเตอร์ฯลฯดังนั้นปฏิกิริยาชุดเช่นช่องเปิดแหวนนอกจากนี้และการแลกเปลี่ยนสามารถดำเนินการเพื่อสร้างโครงสร้างโมเลกุลใหม่ โมเลกุลใหม่พิเศษเหล่านี้ได้รับการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตการวิเคราะห์ความแม่นยำและการผลิตขั้นสูง

Other Epoxy Resin Usage

2.ข้อดีของเรซินอีพ็อกซี่พิเศษในตลาดอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อีพ็อกซี่ cycloaliphatic มีกลุ่มอีพ็อกซี่ alicyclic ปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์ใหม่บางอย่างที่มีเรซินอีพ็อกซี่พิเศษนอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพิเศษเช่นพันธบัตรคู่, กลุ่มไฮดรอกซิล, กลุ่มเอสเตอร์ฯลฯดังนั้นชุดของปฏิกิริยาเช่นช่องเปิดแหวนนอกจากนี้และการแลกเปลี่ยนสามารถดำเนินการเพื่อสร้างโครงสร้างโมเลกุลใหม่